História predpisu 46/1956 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.06.10.1956 - 30.04.1966