História predpisu 44/1956 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.1956 - 31.07.1959