História predpisu 42/1956 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.22.09.1956 - 30.06.1966