História predpisu 41/1956 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.08.1956 - 31.12.1956