37/1956 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.08.1956

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

37
Uznesenie
Národného zhromaždenia
z 1. augusta 1956
o schválení zákonných opatrení predsedníctva Národného zhromaždenia
Národné zhromaždenie Československej republiky schvaľuje
zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia z 12. apríla 1956 č. 11 Zb., o platenej dovolenke na zotavenie v roku 1956 a 1957,
zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia z 12. apríla 1956 č. 12 Zb., o zrušení Jednotného fondu pracujúcich,
zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia z 12. apríla 1956 č. 13 Zb., ktorým sa mení vládne nariadenie o premávke na cestách,
zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia z 12. apríla 1956 č. 14 Zb., ktorým sa doplňuje zákon č. 247/1949 Zb., o vyznamenaniach a čestných uznaniach,
zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia z 1. júna 1956 č. 20 Zb., ktorým sa mení a doplňuje zákon č. 53/1954 Zb., o ľudových družstvách a družstevných organizáciách,
zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia z 28. júna 1956 č. 25 Zb., o riaditeľských fondoch v strojových a traktorových staniciach,
zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia z 28. júna 1956 č. 26 Zb., o zjednotení disciplinárnych predpisov v odbore Ministerstva spojov,
zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia z 19. júla 1956 č. 30 Zb., o úprave platových pomerov učiteľov a vychovávateľov,
zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia z 19. júla 1956 č. 31 Zb., o úprave platových pomerov zdravotníckych pracovníkov.
Fierlinger v. r.