História predpisu 33/1956 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.1956 - 10.07.1960