História predpisu 3/1956 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.22.02.1956 - 31.03.1970