História predpisu 27/1956 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.19.07.1956 - 11.06.1960