História predpisu 26/1956 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.07.07.1956 - 31.12.1965