História predpisu 23/1956 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.06.07.1956 - 31.12.1969