História predpisu 19/1956 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.16.06.1956 - 31.12.1970