História predpisu 16/1956 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.1956 - 30.06.1964