História predpisu 15/1956 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.07.05.1956 - 27.12.1958