História predpisu 13/1956 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.07.05.1956 - 31.03.1997