História predpisu 10/1956 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.04.1956 - 16.11.1962