História predpisu 8/1955 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.05.03.1955 - 30.06.1966