História predpisu 64/1955 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.12.1955 - 30.06.1966