História predpisu 58/1955 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1956 - 31.03.1964