História predpisu 47/1955 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.26.09.1955 - 18.08.1991