História predpisu 44/1955 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.17.09.1955 - 30.09.1958