História predpisu 39/1955 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.08.1955 - 31.12.2000