História predpisu 37/1955 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.13.08.1955 - 31.03.1964