História predpisu 35/1955 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.09.08.1955 - 27.12.1962