História predpisu 31/1955 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1955 - 10.04.1960