História predpisu 28/1955 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.06.1955 - 11.05.1971