História predpisu 24/1955 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.17.05.1955 - 14.10.1990