História predpisu 23/1955 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.04.1955 - 30.06.1967