História predpisu 22/1955 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.1955 - 24.10.1967