História predpisu 20/1955 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1955 - 30.06.1960