História predpisu 19/1955 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.26.04.1955 - 29.09.2000