História predpisu 16/1955 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.05.1955 - 31.03.1964