História predpisu 13/1955 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1955 - 31.12.1955