História predpisu 12/1955 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.08.04.1955 - 31.12.1955