História predpisu 8/1954 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.17.02.1954 - 30.09.1956