História predpisu 63/1954 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.12.1954 - 19.02.1959