História predpisu 62/1954 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.12.1954 - 30.06.1960