História predpisu 60/1954 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1955 - 10.04.1960