História predpisu 58/1954 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.12.1954 - 06.08.1959