História predpisu 57/1954 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.16.12.1954 - 05.01.1978