História predpisu 56/1954 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.16.12.1954 - 31.12.1968