História predpisu 51/1954 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.25.11.1954 - 31.08.1961