História predpisu 5/1954 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.19.02.1954 - 31.03.1959