História predpisu 48/1954 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.10.11.1954 - 31.12.1958