História predpisu 47/1954 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.26.10.1954 - 14.10.1990