História predpisu 46/1954 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.10.1954 - 31.12.1956