História predpisu 43/1954 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.22.10.1954 - 22.11.1955