História predpisu 42/1954 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.22.10.1954 - 31.12.1956