História predpisu 41/1954 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.14.10.1954 - 30.09.1959