História predpisu 39/1954 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.1954 - 31.12.1997