História predpisu 38/1954 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.27.09.1954 - 31.03.1964